O společnosti

Firma Jan Krčmář AKUMA byla založena v roce 1993. Předmětem podnikání je od počátku až dosud obchodní činnost v oboru autobaterií a autoelektropříslušenství včetně související servisní a opravárenské činnosti. Od počátku se snažíme budovat jméno firmy jako symbol nového podnikatelského snažení s cílem v první řadě zaměřeným na kvalitu, dostupnost, komplexnost a serióznost v uspokojování potřeb zákazníků ve vybraném oboru. Pracovníci firmy postupně ve své práci aplikují nejmodernější metody direkt marketingu, které kombinují s dříve osvědčenými obchodními a manažerskými postupy.

Postupný rozvoj firmy si vyžádal vybudování vlastní prodejní i opravárenské sítě pro maloobchodní i velkoobchodní prodej výrobků a opravy elektrického příslušenství dopravních prostředků. 
S ohledem na potřeby a požadavky trhu firma vybudovala prodejní a servisní střediska v Brně, Ostravě, Olomouci a Prostějově.

Firma postupně otevřela moderní a vícekapacitní skladovací prostory. Sklady jsou vybudovány ve vazbě na hustou vlastní prodejní a servisní síť doplněnou četnými smlouvami o obchodním zastoupení s obchodními společnostmi.

Obchodně-servisní sklady firmy zvládají úspěšně dynamicky se rozšiřující obchodní a opravárenskou činnost, při které jsou současně zajišťovány všechny požadavky související s ochranou životního prostředí.

Firma je v současné době v takové kondici, že je schopna v rámci svých obchodních, servisních, opravárenských a poprodejních služeb vyjít vstříc jednotlivým zákazníkům a svým obchodním partnerům v nadstandardních časových intervalech, v kvalitě a trvalé obchodní péči.